• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

GENEL BİLGİ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Seyrek kampüsü yerleşkesinde, 2018 -2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Muskuloskeletal Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Protez ve Ortez Rehabilitasyonu ve Geriatrik Rehabilitasyon olmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır. Eğitim süresi dört yıldır. Bölümümüzde eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitiminin amaçları arasında, tıbbın birçok dalıyla ve diğer sağlık profesyonelleriyle multidisipliner bir yaklaşım içinde bireylerin sağlıklarının korunması, hastalıkların önlenmesi ve hasta bireylerin tekrar fonksiyonel hale gelmesi bulunur.  Bu nedenle fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi lisanstan itibaren teorik eğitimle birlikte yoğun bir uygulamalı eğitime odaklanır. Fizyoterapi ve Rehabiltasyon eğitimi teorik ve ağırlıklı olarak pratik derslerden oluştuğu için öğrencilerimiz ikinci ve üçüncü sınıfta altı hafta süresince yaz stajı yapmaktadır. Öğretim elemanlarının diğer meslek gruplarıyla ve kanıta dayalı klinik çalışmalar yapabilmeleri açısından fizyoterapi ve rehabilitasyon ünitelerini içinde barındıran bölümümüzde öğrencilerimiz hem teorik bilgilerini pratiğe dökme olanağına, hem de yapılan klinik çalışmaları gözlemleme imkanına sahiptir. Ayrıca diğer meslek gruplarıyla yapılması planlanan inovasyon çalışmalarını yakından gözlemleme ve multidisipliner yaklaşımı tecrübe etme olanakları vardır.

Öğrencilerimizin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS’lik teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Alan içi seçmeli dersler ile öğrenciler mesleki olarak ilgi duydukları alanlarda daha fazla bilgi ve beceri sağlama imkânı bulacaklardır. Alan dışı seçmeli dersler ile ise farklı disiplinlerdeki ilgi alanlarıyla ilgilenmekle birlikte diğer bölümlerdeki öğrenciler ile iletişim kurma olanağı bulacaktır.